Retina Weekend

6-7. mart 2020. godine

Day(s)

:

Hour(s)

:

Minute(s)

:

Second(s)

Informacije

Mesto održavanja

Hotel Mona Plaza
Solunska 21
Beograd, Srbija
http://www.monaplaza.com
 

DATUM ODRŽAVANJA

Petak – subota, 6 – 7. mart 2020.
 

ORGANIZATOR

Udruženje oftalmologa Srbije
 

JEZIK KONGRESA

Zvanični jezik Kongresa je srpski. Predavanja gostujućih predavača će biti na engleskom jeziku, bez simultanog prevoda.
 

VAŽNI DATUMI

Rana kotizacija do 20. januara 2020.
Online registracija do 28. februara 2020.

 

KME

Sastanak će biti akreditovan od strane Zdravstvenog saveta Srbije.
 

PROPOZICIJE ZA PISANJE SAŽETAKA ZA POZVANA PREDAVANJA

  • Sažetak pisati u WORD-u
  • Kratak i precizan naslov koji ukazuje na ciljeve rada (velikim slovima)
  • Ime i prezime autora, podvučeno ime prezentujućeg autora i imena koautora
  • Ime treba da prethodi prezimenu
  • Institucija, grad, država
  • Font Arial (10), bez razmaka između redova (single – spaced), bez razmaka između pasusa
  • Maksimalna dužina sažetka je 250 reči – bez naslova, autora i afilijacija
  • Tabele, grafikoni ili fotografije nisu dozvoljeni u sažetku
  • Apstrakt se prilaže putem on-line forme na sajtu Kongresa

TEHNIČKE MOGUĆNOSTI

U salama za rad su obezbeđeni tehnički uslovi za prezentacije. Prezentacije pripremiti u programu MS Power Point i doneti na USB memoriji.

Informacije

Mesto održavanja

Hotel Mona Plaza
Solunska 21
Beograd, Srbija
http://www.monaplaza.com
 

DATUM ODRŽAVANJA

Petak – subota, 6 – 7. mart 2020.
 

ORGANIZATOR

Udruženje oftalmologa Srbije
 

JEZIK KONGRESA

Zvanični jezik Kongresa je srpski. Predavanja gostujućih predavača će biti na engleskom jeziku, bez simultanog prevoda.
 

VAŽNI DATUMI

Rana kotizacija do 20. januara 2020.
Online registracija do 28. februara 2020.

 

KME

Sastanak će biti akreditovan od strane Zdravstvenog saveta Srbije.
 

PROPOZICIJE ZA PISANJE SAŽETAKA ZA POZVANA PREDAVANJA

  • Sažetak pisati u WORD-u
  • Kratak i precizan naslov koji ukazuje na ciljeve rada (velikim slovima)
  • Ime i prezime autora, podvučeno ime prezentujućeg autora i imena koautora
  • Ime treba da prethodi prezimenu
  • Institucija, grad, država
  • Font Arial (10), bez razmaka između redova (single – spaced), bez razmaka između pasusa
  • Maksimalna dužina sažetka je 250 reči – bez naslova, autora i afilijacija
  • Tabele, grafikoni ili fotografije nisu dozvoljeni u sažetku
  • Apstrakt se prilaže putem on-line forme na sajtu Kongresa

TEHNIČKE MOGUĆNOSTI

U salama za rad su obezbeđeni tehnički uslovi za prezentacije. Prezentacije pripremiti u programu MS Power Point i doneti na USB memoriji.